top of page
Fioletowy kwiat

Specjalizacje

Psychoterapia w nurcie psychologii analitycznej

Podstawowym narzędziem w tej formie terapii jest amplifikacja: poszukiwanie obrazów w kulturze i sztuce, które odbijają wewnętrzny stan psychiczny pacjenta, pomagając przetworzyć trudne treści. Często sięgamy też do analizy snów, pracy twórczej oraz wizualizacji i aktywnych wyobrażeń. Jednak pomimo posiadania tego portfolio narzędzi, terapeuta jungowski skupia się przede wszystkim na podążaniu za pacjentem, bez narzucania metod czy tematów. Psychoterapia w nurcie psychologii analitycznej nadaje się najlepiej dla osób kreatywnych o bogatej wyobraźni, oraz osób chętnie otaczających się artefaktami kultury i sztuki. Sprawdza się przy leczeniu niemalże każdej formy zaburzeń psychicznych.

Psychoterapia nerwic

W ujęciu psychologii analitycznej, nerwica jest stanem w którym nieświadomość domaga się zmian niemożliwych do zaakceptowania przez świadome ego. Narastające w ten sposób napięcie wywołuje poczucie lęku lub frustracji, któremu towarzyszyć mogą niespodziewane "napady" emocji lub nawet autoagresji kiedy nieświadoma psychika przemocą wdziera się do naszego świadomego życia. Praca terapeutyczna polega więc na zidentyfikowaniu nieświadomych potrzeb pacjenta i poszukiwaniu sposobu, w jaki pacjent mógłby te potrzeby konstruktywnie wyrazić i zaspokoić. Warto jednak pamiętać, że proces leczenia nerwicy często nie ogranicza się do pracy ze światem wewnętrznym, lecz wymaga również wprowadzenia zmian w świecie zewnętrznym.

Wsparcie terapeutyczne dla osób w spektrum autyzmu

Od ponad 10 lat uczestniczę w badaniach dotyczących spektrum i na bieżąco śledzę ten temat zarówno w kontekście naukowym, jak i społeczno-kulturowym. Jestem również samorzecznikiem i wspieram organizacje AIM i ASAN. Aktywnie działam w ruchu na rzecz neuroróżnorodności i jestem absolutnie przeciwna patologizacji i próbom "leczenia" autyzmu. Autystom oferuję wsparcie terapeutyczne w zakresie akceptacji samego siebie, budowania poczucia własnej wartości i życia w zgodzie ze swoją naturą.

Metoda pracy

Psychologia analityczna jako nurt stworzona została w XX wieku przez Carla Gustawa Junga. Opiera się przede wszystkim na założeniu, że to, co świadome, jest jedynie drobnym fragmentem psychiki człowieka, a nasza prawdziwa osobowość składa się również z wielu nieuświadomionych aspektów. Nieświadomość komunikuje się ze świadomością za pośrednictwem snów i wyobrażeń, lub odbijając się jak w lustrze w artefaktach kultury - sprawiając, że niektóre książki, filmy, gry czy utwory rezonują z nami bardziej, niż inne. Terapia w nurcie psychologii analitycznej korzysta z tych właśnie komunikatów nieświadomości, starając się zrozumieć, co nasza nieświadoma psychika ma nam do powiedzenia i czego może potrzebować.

Jung sprzeciwiał się nadmiernej patologizacji stanów psychicznych. Uważał, że psychika sama dąży do równowagi i symptomy, które interpretujemy jako choroby czy zaburzenia psychiczne, są w rzeczywistości próbami kompensacji niedomiaru lub ekspresji nadmiaru energii w psychice. Terapeuta analityczny nie będzie zatem próbował stłumić objawu, z jakim przychodzi pacjent, ale raczej odnaleźć przyczynę tego objawu w nieświadomości i pracować nad jej rozwiązaniem. Psychologia analityczna nie jest więc metodą która dostarczałaby szybkich, powierzchownych rozwiązań; wymaga systematycznej i często trudnej pracy nad sobą, ale też jej efekty pozostają z nami na zawsze.

Najważniejszym dla mnie samej aspektem psychologii analitycznej jest pogląd, iż dla zachowania zdrowia i równowagi psychicznej kluczowe jest życie w zgodzie ze swoją autentyczną naturą. Zarówno potrzeby nieświadomości jak i świadomości powinny być uszanowane, wyrażane i konstruktywnie zaspakajane. Jako terapeuta skupiam się najchętniej właśnie na wspieraniu moich pacjentów w odkrywaniu i akceptacji samych siebie. Nie jest to łatwa droga - często znajdujemy w nas myśli i odczucia, których wolelibyśmy nie mieć, a czasami nawet takie, które sprzeciwiają się naszej moralności. Jednak nawet ta mroczna strona nie jest jednoznaczna i możemy zaangażować ją w nasze życie w pozytywny sposób, stając się bardziej w pełni sobą.

My Approach
bottom of page